Teaspáinteas Gaeilge Rang a 1

 

D’éirigh go han mhaith le Rang a 1 Dé hAoine seo chaite. Chanadar “Chonaic mé”, mhúineadar an Dreoilín dúinn agaus d’imiríodar Deir Ó Grádaigh le Rang a 5.

 

1st Class did very well in their Irish Presentation last Friday. They sang Chonaic Mé, taught us the Dreoilín and played Deir Ó Grádaigh (Simon Says) with 5th Class.

 

Phrása nua: deacrachtaí teicniúla = technical difficulties

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s