Rath Orainn sa Thionscnamh Gaelbhrathach!

Students and parents, we are delighted to be able to share good news with you. Our school has been awarded the Certificate for the Gaelbhrathach initiative. A great deal of work was done over the past year to promote the use of spoken Irish, particularly informal Irish in our school. As part of the programme, we had to reach particular targets, for example, adapt our school plan for Gaeilge, deciding on phrases to use in the yard, teaching Gaeilge lessons through the medium of Irish, studying minority languages as a topic, learning Amhráin na bhFiann, and having a week of fun activities through Irish for Seachtain na Gaeilge.

This would not have been possible without the help of the Gaelbhrathach committee who organised activities, came up with great ideas and lead by example in our school. Many thanks to pupils, parents and teachers who volunteered their time to make this possible. It is because of the efforts of the whole school community that we have succeeded in Year 1 of the programme, in spite of the difficult circumstances.

It was well worth it and we notice the positive effects on the use of Irish and attitudes toward the language in school every day. Congratulations everyone, keep up the good work!

A dhaltaí agus a thuismitheoirí, tá áthas an domhain orainn a bheith ábalta deascéal a roinnt libh. Bhronnadh ar Scoil Iosef Naofa an teastas ón gclár Gaelbhrathach. Rinneadh an chuid oibre le blain anuas chun úsaid na Gaeilge lábhartha, go háirithe Gaeilge neamhfhoiriúil a chur chun cinn in ár scoil. Mar pháirt den gclár, bhí orainn spriocanna ar leith a bhaint amach, mar shampla pleann Ghaeilge na scoile a chuir in oiriúint, cinne a dhéanamh ar cén frásaí a úsáidfí sa chlós, ceachtanna Gaeilge a mhúineadh tré mhéan na Gaeilge, staidéar a dhéanamh ar theangacha mhionaoise mar ábhar, Ámhrán na bhFiann a fhoghlaim, agus seachtain de ghníomhaíochtaí spraoiúl tré Gaeilge a eagrú le haghaidh Seachtain na Gaeilge.   

Ní bheadh sé seo indéanta gan cuidiú an Coiste Gaelbhrathach, a d’eagraigh gníomhaíochtaí, a rinne smaointí maithe, agus a rinne ceannas tré dea shampla a thaispeaint in ár scoil. Go raibh mile maith agaibh do na daltaí, tuistí agus múinteoirí a dheontaigh a chuid ama chun an run a dhéanamh indéanta.Is as ucht iarrachtaí pobal na scoile uile a d’éirigh linn I mBliain 1 don gclár, in ainneoin bliain deacair.

B’fhiú go mór é agus tugaimid faoi ndeara an deathioncar ar úsáid na Gaeilge agus dearca ina thaobh ar scoilgach lá. Comhgairdeas le gach duine, agus leanaigí leis an dea obair!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s