Ag Ceiliúradh Seachtain na Gaeilge and Lá Féile Pádraig

Le seachtain anuas bhíomar ag tógaint páirt i Seachtain na Gaeilge agus foghlaim mar Gheall ar Naomh Pádraig.

Rinneamar ana chuid gníomhaíochtaí spraíúla chun úsáid bhaint as ár gcuid Gaeilge. D’eagraigh Ms Kelleher agus Rang a 6 cómórtas peile. Mhúin Ms Flynn “Shoe the Donkey” do ghach duine. Bhí Tráth na gCeist as Gaeilge againn agus duaiseanna le hagaidh daltaí a rinne iarracht sa Ghaeilge i ngach rang. Thaispeáin an Choiste Gaelbhrathach an Dreoilín do na buachaillí ar fad. Chuir Ms Kirwan cómórtas Poc Fada ar siúil sa pháirc.

Inniú bhí Páráid ag na Naíonáin, le cabhair ó na Bodhrán Bookills. Bhí tionóil againn sa chlós agus chan Rang a Dó Footloose as Gaeilge dúinn. Go raibh maith agat Ms E Kelleher a d’ullmhaigh é. Thugamar duaiseanna amach do na buachaillí a bhuaidh na comórtaisí diffiriúla.

Chasamar ceoil ar siúil agus bhí céilí againn amuigh daoin aer. Buíochas le Dia, bhí an ghrian ag taitneamh!

Bhí na buachaillí ar fheabhas agus bhain gach éinne an taitneamh as an seachtain ar fad.

For the last week we were taking part in Seachain na Gaeilge and learning about Saint Patrick.

We did many fun activities to use our Irish. Ms Kelleher and 6th Class organised a footbal competition. Ms Flynn taught everyone “Shoe the Donkey.” We had a table quiz in Irish. We also had prizes for children making a great effort in speaking Irish. The Gaelbhrathach committee showed all the boys the Dreoilín. Ms Kirwan put on a long poc competition in the field.

Today the infant classes had a parade, with help from the Bodhrán Bookills. We had an assembly in the yard and 2nd Class sang Footloose as Gaeilge for us. Thanks to Ms E Kelleher who prepared it. We gave out prizes to the boys who won the different competitions.

The boys were brilliant and everyone enjoyed the whole week.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s